Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı sözleşmemiz.

Ajans Balıklıgöl Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi, Ajans Balıklıgöl (bundan sonra kısaca “ab” olarak anılacaktır.) ile http://www.ajansbalikligol.com adresine üye olacak ya da sitemizi ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 • Ajans Balıklıgöl, kullanıcılarına www.ajansbalikligol.com internet sitesi üzerinden haber, makale, multimedya yayını yapan, şehir rehberi servislerini kullanıcıları ile paylaşan, üyelerinin yorum yazabilecekleri ve tartışma yapabilecekleri elektronik ortam sağlayan bir basın kuruluşudur.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresine üye olarak veya ziyaret ederek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresini ziyaret ederken bu sözleşmeye, Ajans Balıklıgöl tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.
 • Kullanıcının ajansbalikligol.com adresine içerik ekleyebilmesi, içeriklere kendi hesabı altında yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısı ile açılan GBiD (Global Basın ID) sayfasında sunulan çeşitli kayıt seçeneklerini kullanmak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak sitemize üye olması gerekmektedir.
 • Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
 • Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresine Facebook hesabı ile üye oluyorsa, ajansbalikligol.com adresinin Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere ajansbalikligol.com için erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresinde kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com yöneticilerinin dilediği zaman herhangi bir sebep öne sürmeksizin üyelikleri sonlandırabileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 • Ajansbalikligol.com adresinde herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra üyelikten çıkarılabilecektir.
 • Ajansbalikligol.com adresinde yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, ajansbalikligol.com adresine üyeler tarafından girilebileceği gibi ajansbalikligol.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 • Ajansbalikligol.com adresine yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 • Ajans Balıklıgöl, kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 • Ajansbalikligol.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak dışında, ajansbalikligol.com adresinde yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresinde yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 • Ajansbalikligol.com adresinde yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı, içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresine gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 • Ajans Balıklıgöl, ajansbalikligol.com adresinin belli alanlarını veya kategorilerini, kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 • Ajansbalikligol.com adresine üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 • Ajans Balıklıgöl, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumuda derhal Ajans Balıklıgöl ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcının üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, kullanıcı’ın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük yine kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin ajansbalikligol.com adresini kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Ajans Balıklıgöl ile ajansbalikligol.com internet sitesine zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Ajans Balıklıgöl tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 • Ajans Balıklıgöl, kullanıcının bu sözleşmeye aykırı davranması, ajansbalikligol.com adresini kullanırken ya da üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Ajans Balıklıgöl gerekli görürse ajansbalikligol.com adresini kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir.
 • Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere ajansbalikligol.com adresinde yer alan tüm içeriklere ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ajansbalikligol.com internet sitesine aittir veya Ajans Balıklıgöl tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Ajans Balıklıgöl tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 • Tüm mali hakları ajansbalikligol.com internet sitesine ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 • Ajansbalikligol.com adresinde yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için x.com adresinin ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, x.com internet sitesinde yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması, yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 • Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde kullanıcı Ajans Balıklıgöl internet sitesinin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Ajans Balıklıgöl, ajansbalikligol.com internet sitesinin zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcının bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı ajansbalikligol.com internet sitesinin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Ajans Balıklıgöl, ajansbalikligol.com internet sitesi hizmetlerinin yapısını kullanıcıya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 • Ajans Balıklıgöl, ajansbalikligol.com internet sitesinde yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya ajansbalikligol.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ajansbalikligol.com internet sitesinin hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 • Kullanıcının verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da kullanıcının tercihine bağlı olarak verdiği veya erişimine onay verdiği bilgilerdir. Ajans Balıklıgöl, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 • Ajans Balıklıgöl, kullanıcının bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Ajans Balıklıgöl tarafından saklanan kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde ajansbalikligol.com internet sitesinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresini her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; kullanıcıının izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Ajans Balıklıgöl tarafından kişisel bilgilerinizle ilişikilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
 • Ajans Balıklıgöl, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com adresini ziyaret ettiği süre boyunca Ajans Balıklıgöl, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 • Ajans Balıklıgöl, zaman zaman ajansbalikligol.com adresine, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcının bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları ajansbalikligol.com internet sitesi kontrolü altında olmadığı gibi bu sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Ajans Balıklıgöl hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak ajansbalikligol.com internet sitesinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı, ajansbalikligol.com internet sitesindeki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcının e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
 • Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 • Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Ajans Balıklıgöl'ün defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, kullanıcının ajansbalikligol.com internet sitesinde bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Ajans Balıklıgöl'ün sözleşmede belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve bu sözleşmede yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 • Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, sözleşmenin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 • Tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 • Bu sözleşme, ajansbalikligol.com internet sitesine yeni özellikler eklendikçe veya ajansbalikligol.com kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, kullanıcının ajansbalikligol.com internet sitesini her ziyaret edişinde bu sözleşmeyi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

Tebligat adresleri, kullanıcının ajansbalikligol.com internet sitesinde bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle ajansbalikligol.com internet sitesinde kullanıcının kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın ajansbalikligol.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.